Публічна оферта

Публічна оферта

Договір про надання послуг навчання шахам

Цей договір є пропозицією Виконавця Замовнику укласти договір про надання послуг з посередництва у навчанні шахам, шляхом оранізації роботи онлайн платформи (далі – Договір) на таких умовах:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець, ФОП ГАЛИЧ ДЕНИС ІГОРОВИЧ, що зареєстрований за адерсою м. Львів, вул Яцкова 13/83, 79000, зобов’язується надати Замовнику послуги з організації навчання шахам за допомогою онлайн платформи в рамках індивідуальних та групових занять (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

2. Порядок надання послуг

2.1 Послуги надаються Замовнику шляхом періодичного проведення навчальних занять.

2.2 За згодою Сторін Послуги можуть надаватись у такий спосіб: онлайн в мережі Інтернет, та у такому форматі: індивідуальне навчання, курси або навчання в групах.

2.3 Період, графік, спосіб та формат надання Послуг Сторони узгоджують окремо шляхом листування електронною поштою.

2.4 Виконавець вправі на власний розсуд залучати будь-яких підрядників до виконання Договору.

2.5 Пропуск Замовником занять не може бути підставою для їх перенесення, для продовження періоду надання Послуг чи для перегляду їхньої вартості. У випадку пропуску заняття таке заняття вважається проведеним. Перенесення занять у випадках, визначених Договором, не вважається пропуском.

2.6 Погоджені період та графік надання Послуг можуть бути змінені за згодою Сторін і така зміна не вважається порушенням умов цього Договору.

3. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ

3.1 Місце надання Послуг: онлайн-платформа в мережі Інтернет, посилання на яку Замовник отримує за 1 годину до проведення заняття.

3.2 Замовник та Виконавець, кожен зі своєї сторони, зобов’язуються забезпечувати стабільне та якісне аудіо- та відеопідключення до онлайн-платформи, на якій Виконавець проводить навчання.

3.3 Замовник зобов’язується приєднатися до онлайн-платформи, на якій Виконавець проводить навчання, за 5 хвилин до початку навчання для настроювання та коригування аудіо- і відеозв’язку.

3.4 У випадку невиконання Замовником п. 3.3. цього Договору Виконавець не зобов’язаний переривати заняття чи продовжувати тривалість заняття у зв’язку з відсутністю підключення Замовника.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Вартість Послуг залежить від періоду та формату надання Послуг. Стандартна, мінімальна ціна одного заняття становить 277 шривень без врахування знижок, акцій та дисконтів. 

4.2 При навчанні у групах Замовник сплачує Виконавцю вартість Послуг шляхом перерахунку коштів на реквізити Виконавця не пізніше дня початку надання Послуг. Протягом періоду, який оплатив Замовник, вартість Послуг не змінюється. Після закінчення оплаченого періоду Виконавець може змінити вартість Послуг повідомивши про це Замовника.

4.3  Оплачує Замовник Послуги з використанням платіжного сервісу LiqPay

4.4 У випадку відмови Замовника від навчання або порушення ним строків оплати Послуг, Замовник втрачає право на отримання Послуг, Договір вважається припиненим, отримані Виконавцем від Замовника кошти не повертаються, а спрямовуються на компенсацію витрат Виконавця з підготовки для надання Послуг.

5. ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ПІД ЧАС ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

5.1 Не пізніше ніж за 48 годин до початку першого заняття з курсу Замовник оплачує його вартість.

5.2 Надалі Замовник оплачує за Послуги шляхом передоплати за кожні 4, 8 або 12 наступних занять. Всі оплати Замовник здійснює не пізніше ніж за 48 годин до дня початку першого із наступних занять. Замовник також може оплатити більшу кількість занять.

5.3 Вартість заняття може бути змінена Виконавцем. В такому випадку змінена вартість застосовується до всіх наступних неоплачених Замовником занять.

5.4 Замовник вправі перенести чергове заняття у випадку повідомлення про це Виконавця не пізніше, ніж за 24 години до початку відповідного заняття телефоном (включно з месенджерами Facebook, Telegram, Viber та іншими) або на електронну адресу Виконавця. Таке перенесення занять можливе виключно у межах двох тижнів з дати запланованого заняття та на час, який не співпадає з часом чергових занять. Час перенесення Замовник та Виконавець узгоджують окремо. У випадку неможливості перенесення – пропущене заняття вважається проведеним.

5.5 У випадку якщо Замовник не попередив про необхідність перенесення заняття або попередив менше ніж за 24 години до початку заняття, то Виконавець може відмовитись від перенесення заняття і таке заняття буде вважатись проведеним.

6. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1 Цей Договір опубліковано на веб-сайті Замовника: https://solvers.academy.

6.2 Замовник шляхом проведення оплати, підтверджує, що він ознайомився зі змістом Договору та згоден на його укладення на запропонованих умовах.

6.3 Дата укладення Договору – дата здійснення Замовником першого платежу за Послуги.

6.4 Строк дії Договору дорівнює періоду надання Послуг.

6.5 Одностороння відмова Замовника від Договору не допускається.

6.6 Всі повідомлення, передані Сторонами електронною поштою та месенджерами Facebook, Instagram, Telegram, Viber та іншими, прирівнюються до письмових.

6.7 Виконавець вправі вносити зміни до цього Договору без додаткового повідомлення Замовника. Нова редакція Договору починає діяти з моменту опублікування її на веб-сайті Замовника.

7. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Права інтелектуальної власності на Сайт, Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.

7.2. Виконавець використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7.3. Виконавець не передає Студенту будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені договором.

7.4. Доступ до контенту та будь-яких інших об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, а також в програмах та месенджерах, пов’язаних з наданням послуг Студенту, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/збереження) таких об’єктів у пам’ять обладнання Студента (будь-якої іншої особи), без права поширювати контент в мережі інтернет, а також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене цим договором, у тому числі продаж, модифікацію, поширення повністю або в частині (елементах). 

8. ПРЕТЕНЗІЇ

8.1 Всі претензії Виконавець приймає на свою електронну адресу.

8.2 Строк розгляду претензій: 30 днів з дня отримання Виконавцем.

Виберіть поля, які потрібно відобразити. Інші будуть приховані. Перетягніть, щоб змінити порядок.
 • Зображення
 • Артикул
 • Рейтинг
 • Ціна
 • Запаси
 • Доступність
 • Додати в кошик
 • Опис
 • Вміст
 • Вага
 • Розміри
 • Характеристики
Натисніть назовні, щоб сховати панель порівняння
Порівняти